Onderstaand interview met Caroline is gepubliceerd op de website: www.werkenergieanalyse.nl. 

Reorganisaties zorgen vaak voor onrust en angst bij medewerkers. Stress ligt op de loer, doordat taken en verantwoordelijkheden veranderen. Daarbij zijn medewerkers vaak bang om hun baan te verliezen. Een 58-jarige directiesecretaresse van een technisch productiebedrijf kan hierover meepraten. Ze kreeg steeds vaker emotionele uitbarstingen op haar werk, tot grote schrik van collega’s én haarzelf. Diverse coachgesprekken en het invullen van de Werkenergieanalyse hielpen haar weer in haar kracht te komen.

Op zoek naar eigen meerwaarde
“De directiesecretaresse was al twintig jaar met veel plezier werkzaam bij het bedrijf, dat medische apparatuur ontwikkelt en produceert”, vertelt Caroline in ’t Veld, loopbaancoach bij coaching-, training- en adviesbureau SMART in Company. “Ze vond het erg fijn om een bijdrage te mogen leveren aan een bijzonder eindproduct, dat in de maatschappij het verschil kan maken.

Tegelijkertijd echter voerde ze een innerlijke strijd. Ze was erg onzeker over haar baan. Niet alleen vanwege de reorganisaties, maar ook doordat haar functie door de jaren heen was veranderd. Waar zij twintig jaar geleden haar directeur zoveel mogelijk werk uit handen nam – van het dagelijkse regelwerk tot en met het agendabeheer, het boeken van tickets en het organiseren van vergaderingen – zijn vandaag de dag veel zaken geautomatiseerd. Hierdoor werd zij gedwongen om andere taken op te pakken, wat ze erg lastig vond. Waar lag haar meerwaarde nog binnen het bedrijf?”

Terugzetten in eigen kracht
“Om de directiesecretaresse terug in haar kracht te zetten, hebben we een serie van gesprekken gepland”, vertelt Caroline. “Als nulmeting heb ik haar de Werkenergieanalyse laten invullen, waar ze direct (nieuwe) energie van kreeg. In plaats van alleen te horen wat ze níet goed deed, werd nu namelijk met een helikopterview naar haar bevlogenheid, energie- en stressbronnen gekeken.

En door de logische opbouw van vragen, kon ze goed de balans opmaken. Ze realiseerde zich dat ze haar werk nog altijd heel goed doet. En dat er veel taken zijn, waarvan ze energie krijgt. Taken die ze binnen de organisatie verder kan en moet uitbouwen. Met andere woorden: de Werkenergieanalyse gaf haar de kracht om door te gaan.”

Ondernomen acties
“Om hier optimaal invulling aan te geven, hebben we samen de huidige bedrijfsstructuur in kaart gebracht. Daarbij hebben we ruim aandacht besteed aan de mogelijkheden om haar functie te verbreden. Op mijn advies heeft ze netwerkgesprekken gevoerd met mensen van haar opleiding en met kennissen uit het veld, die met dezelfde uitdagingen worden geconfronteerd. Dat bleek zeer verhelderend.” Ze ontdekte dat de rol van directiesecretaresse in de toekomst steeds meer zal verschuiven naar die van virtueel assistent, vertelt Caroline.

“Een taak die ze niet alleen voor haar huidige directeur, maar ook voor andere afdelingen binnen de organisatie kan én wil vervullen. Inmiddels heeft ze hiervoor een (ondernemings)plan geschreven en is ze bezig met een intern onderzoek, naar het draagvlak binnen de organisatie. In ieder geval haar directeur is erg enthousiast.”

Vol energie in de flow richting toekomst
De coachgesprekken en de Werkenergieanalyse hebben ervoor gezorgd dat de directiesecretaresse weer in haar flow zit. “Ze gaat weer energiek en met plezier naar haar werk en kijkt vol vertrouwen naar de toekomst, waarbij ze ook niet bang is om buiten de organisatie te kijken. Bijvoorbeeld als blijkt dat haar functie toch komt te vervallen.

Een enorme winst, zeker als je de leeftijd van deze mevrouw in ogenschouw neemt. Ik ben benieuwd wat zij nog allemaal laat zien….”