Wanneer je uitgevallen bent, of dreigt uit te vallen met stressklachten dan brengt dat een hoop vragen en onrust met zich mee. Er spelen vragen zoals: Is het verstandig om te blijven werken? Waarom ken ik mijn eigen lijf niet meer? Ik vergeet zoveel, komt dat ooit weer goed? Om het minste of geringste barst ik in tranen uit, is dat wel normaal? Mijn omgeving heeft geen begrip voor de situatie, hoe ga ik daar mee om? Kortom: vragen en onzekerheden die je herstel vooral in de weg staan.

Individuele coaching bij stress en burnout

Tijdens het coachingstraject gaan we aan de slag met zowel klachten als oorzaken, nemen we de tijd om je te informeren over het effect van roofbouw op je lijf en leven en welke stappen jij het beste kunt doorlopen om duurzaam te herstellen. Daarbij doorlopen we de volgende fases:

Intake
Een traject start met een uitgebreide intakefase. Met behulp van gevalideerde vragenlijsten, afname van een HRV-Lifestyle analyse en een uitgebreid intakegesprek, stellen we een advies op waarin onder meer de opbouw van het traject en de prognose van het aantal gesprekken zijn opgenomen.

Opbouw coachtraject
Het traject richt zich in deze fase op het stoppen van de roofbouw, het bevorderen van de herstelfunctie en het opbouwen van vitaliteit. Vervolgens is er aandacht voor de fysieke en mentale conditie opbouw en het sociaal maatschappelijk herstel. Het doel is duurzaam herstel.

Er is aandacht voor:

 • Het elimineren van stressoren
 • Herstelgedrag bevorderen door in te zoomen op lifestyle, voeding en beweging
 • Psycho-educatie
 • Zelfmanagement
 • Opstellen werkhervattingsplan en opbouwen belastbaarheid

We gaan aan de slag met vragen als:

 • Hoe ga ik om met spanning en ontspanning?
 • Hoe leer ik mijn grenzen kennen en handhaven?
 • Hoe krijg ik meer energie om activiteiten te kunnen doen?
 • Hoe ga ik om met activiteiten die (te) veel energie kosten?
 • Hoe voorkom ik dat ik weer in mijn oude patroon terugval?
 • Wat zijn verschijnselen, symptomen en signalen bij een burnout?
 • Wat zijn de oorzaken van mijn klachten? En hoe kan ik deze klachten verminderen?

Het totale traject bestaat uit ongeveer 10 gesprekken van ca. 1 uur.

Wij zijn opgeleid door het CSR Centrum en door FlowWolf. Wij zijn aangesloten bij de Stichting begeleiden bij Burnout en Stress.

In voorkomende gevallen kun je het begeleidingstraject geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen via je aanvullende ziektekostenverzekering. Informeer daarvoor bij je verzekeringsmaatschappij.