dreamstime_s_34323477
Tijdens één van de eerste gesprekken spraken we over de dromen die mijn cliënte op jonge leeftijd had. Eén droom stond haar zo helder voor de geest en gaf haar zichtbaar zo veel energie dat het een logische stap was deze droom nader te onderzoeken. Ik gaf haar de opdracht mee, haar droom helemaal uit te schrijven, hem op die manier te doorleven en te voelen. Heel eenvoudig kon ze verbinding maken met het beeld hoe haar leven er dan uit zou zien, in wat voor soort organisatie ze zou werken, wat haar rol zou zijn, hoe de sfeer was, enzovoort.

Deel je droom
In dit traject koos ik er bewust voor in de beginfase veldonderzoek te gaan doen en op zoek te gaan naar organisaties die raakvlakken hadden met de gedroomde werkomgeving van mijn cliënte en te kijken of ze met werknemers van deze organisaties in gesprek kon komen. Met de opdracht: Deel je droom, ging zij op pad en inventariseerde organisaties en netwerkcontacten. Met verschillende mensen ging ze in gesprek, en toetste op deze manier een aantal zaken die hoorde bij haar droombaan, vroeg om adviezen en tips en breidde zo haar onderzoeksveld uit.

Droomwerkplek
Ook zocht ze naar een plek waar ze een maand stage kon lopen. Want je kunt alles wel bedenken, bevragen en visualiseren, op de werkvloer ervaar je pas écht hoe het er aan toe gaat. Al snel raakte ze in gesprek met een bedrijf dat veel raakvlakken had met haar gevisualiseerde droomwerkplek. De eigenaar raakte geïnspireerd door haar enthousiasme en dit werkte aanstekelijk. De deal was dat mijn cliënte een maand mee mocht draaien en haar gedroomde rol mocht onderzoeken. In ruil daarvoor zou ze de organisatie observeren en adviseren op organisatorische verbeterpunten. Ze had ten slotte jarenlang voor grote commerciële organisaties gewerkt en hier veel ervaring opgedaan.

De werkelijkheid weerbarstiger
Een paar weken geleden startte de stage. De afspraken stonden zwart op wit, en gestimuleerd door haar werkgever ging mijn cliënte van start. Na de eerste week hadden we contact. Het was een intense week geweest waarbij ze enorm veel indrukken had opgedaan. Daarnaast was het een leerzame en ook confronterende week geweest. Helaas bleek de droom ook echt een droom en was de realiteit weerbarstiger. Aanvankelijk zag dit snoepje uit de snoepjeswinkel er heerlijk uit, precies wat ze zocht. Nu ze erop begon te kauwen bleek het toch wat andere smaken te hebben dan verwacht. Het was misschien wat zuurder, bleef plakken tussen haar kiezen, het had ook een beetje een bij- of nasmaak. Een aantal aspecten aan het snoepje smaakte wel, de vorm was ok, de bite ook….. Dat is het voordeel van een stage: je kunt goed ervaren wat het werk in de praktijk nu echt inhoudt. Klopt dit met het beeld dat je hebt?

Teleurstelling, trots en tevredenheid
In eerste instantie overheerste de teleurstelling: tenslotte was een jeugddroom in duigen gevallen. Dat had wel even zijn impact. Toch overheerste er later ook een gevoel van trots en tevredenheid. Trots omdat ze het avontuur was aangegaan en tevredenheid omdat de stage ook heel veel inzichten had gegeven. Wat wil je wel terugzien in een baan en wat niet. Bovendien had mijn cliënte haar tijdelijke werkgever van goede adviezen kunnen voorzien die daar weer mee verder kon.

Een eerste stap naar een nieuw loopbaanpad is gezet. De volgende stap is het uitproberen van een ander snoepje net zolang tot de juiste smaaksamenstelling gevonden is!