U heeft een medewerker die veel stress ervaart, dreigt overspannen te raken of misschien al thuis zit met een burnout.

Stress of burnout is pijnlijk en confronterend voor de betrokken medewerker én voor de organisatie. De praktische aanpak van SMART in Company richt zich op het realiseren van duurzaam herstel voor de medewerker. Op het in beweging brengen en houden van mensen. Het traject richt zich zowel op de klachten als op de oorzaken.

Dit doen we

Intake
Een traject start met een uitgebreide intakefase. Met behulp van gevalideerde vragenlijsten, afname van een HRV-Lifestyle analyse en een uitgebreid intakegesprek, stellen we een advies op waarin onder meer de opbouw van het traject en de prognose van het aantal gesprekken zijn opgenomen

Opbouw coachtraject
Het traject richt zich op het stoppen van de roofbouw, het bevorderen van de herstelfunctie en het opbouwen van vitaliteit. Vervolgens is er aandacht voor de fysieke en mentale conditie opbouw en het sociaal maatschappelijk herstel. Het doel is duurzaam herstel.

Er is aandacht voor:

 • Het elimineren van stressoren
 • Herstelgedrag bevorderen door in te zoomen op lifestyle, voeding en beweging
 • Psycho-educatie
 • Zelfmanagement
 • Opstellen werkhervattingsplan en opbouwen belastbaarheid

We gaan aan de slag met vragen als:

 • Hoe ga ik om met spanning en ontspanning?
 • Hoe leer ik mijn grenzen kennen en handhaven?
 • Hoe krijg ik meer energie om activiteiten te kunnen doen?
 • Hoe ga ik om met activiteiten die (te) veel energie kosten?
 • Hoe voorkom ik dat ik weer in mijn oude patroon terugval?
 • Wat zijn de oorzaken van mijn klachten? En hoe kan ik deze klachten verminderen?
Het totale traject bestaat uit ongeveer 10 gesprekken van ca. een uur.

Wij zijn opgeleid door het CSR Centrum en door FlowWolf. Voor het afnemen van de HRV-lifestyle analyse en het kunnen interpreteren van de uitslagen zijn wij opgeleid door Biocoherence en Firstbeat.

SMART in Company is aangesloten bij de Stichting begeleiden bij Burnout en Stress.