Uw medewerker is (langdurig) ziek en de kans op terugkeer naar eigen werk is klein.
Uw medewerker is nu bijna een jaar ziek en het is onduidelijk wat de herstelkansen zijn.
U bent onzeker of uw reintegratie-activiteiten voldoende zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter

De weg naar duurzame reintegratie kan voor uw medewerker en ook voor u complex zijn. Het UWV stelt harde eisen aan de verplichtingen die u als werkgever heeft tijdens het reintegratieproces. Er bestaat een spanningsveld tussen wettelijke verplichtingen, kosten en de menselijke kant. SMART in Company zorgt voor een oplossing op maat, rekening houdend met deze factoren.

SMART in Company begeleidt uw medewerker naar passend werk binnen (1e Spoor reintegratie) dan wel buiten de organisatie (2e Spoor reintegratie). Wij gaan daarin net een stapje verder. We vormen een spil tussen werknemer, leidinggevende, HR, bedrijfsarts en eventueel arbeidsdeskundige of andere disciplines. Door onze pragmatische en gerichte begeleiding, door de lijnen tussen alle betrokkenen kort te houden, door onze heldere wijze van communicatie en door regelmatige terugkoppeling wordt de reintegratie succesvol ingezet. Daarbij maken we gebruik van ons uitgebreide netwerk. Ook gaan we desgewenst mee met uw medewerker naar de verzekeringsarts bij het UWV wanneer de WIA-keuring

Werkwijze
Een reintegratietraject is maatwerk. De inhoud van het individuele traject is voor iedereen anders en wordt volledig afgestemd op de persoonlijke situatie. Een traject begint altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek en bij de juiste ‘klik’ volgt een driegesprek met de werkgever zodat de wederzijdse verwachtingen helder zijn. In overleg met u en de medewerker stellen we een adviesplan op met concrete doelstellingen. De gesprekken met de medewerker vindt plaats op één van onze locaties of bij u op kantoor.

Waarom SMART in Company

  • Maatwerk afgestemd op situatie en budget
  • Korte lijnen tussen werknemer, leidinggevende, P&O, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige
  • Regelmatige schriftelijke terugkoppeling
  • Inzet werkenergieanalyse gericht op drijfveren, energiebronnen en factoren die energie kosten
  • Toegang tot mega vacaturezoekmachine waarmee medewerker sneller zicht krijgt op nieuwe vacatures en de coach het sollicitatieproces kan volgen en op maat kan begeleiden
  • Vergezellen van medewerker bij gesprek met verzekeringsarts bij het UWV indien sprake is van WIA-aanvraag
  • Bewezen succesvolle begeleiding

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

“Er was een prettig contact. Ik voelde me gehoord en de coach dacht goed met mij en mijn situatie mee.” Deelnemer reintegratietraject.

“Het is prettig dat de lijnen met SMART in Company kort zijn. Afspraken worden nagekomen en de communicatie is open en helder. De resultaten zijn daardoor naar tevredenheid.” HR medewerker.