Gezondheid en welzijn van uw medewerkers is van groot belang. Maar soms dreigt het mis te gaan. Een medewerker is steeds vaker ziek, neemt geen pauzes meer of kan plotseling heel emotioneel reageren. U wilt uw medewerker de juiste ondersteuning bieden, maar hoe doet u dat?

SMART in Company hanteert een preventieve aanpak gericht op het voorkomen van uitval van medewerkers. Wij helpen medewerkers én leidinggevenden in te zien wat zij zelf kunnen doen om dreigend verzuim te voorkomen. Dit doen wij door uw medewerker individueel te coachen, het geven van een groepstraining voor managers of een on-the-job coachingstraject voor leidinggevenden. Met als eindresultaat: samen gezond aan het werk.

Dit doen we

Individuele coaching werknemer

In dit coachingstraject leren we werknemers hun eigen gedrag te herkennen. Zelfreflectie en het ontwikkelen van nieuw, gewenst gedrag komen tijdens de sessies ruim aan bod. Het traject sluiten we af met een evaluatie- en terugvalpreventiegesprek. Dit traject bestaat uit gemiddeld 4 tot 6 gesprekken (van een uur).

On-the-job coaching manager

Tijdens deze één-op-één coaching leren we de leidinggevende in zijn of haar specifieke werksituatie om te gaan met verzuimpreventie. We laten de leidinggevende signalen van verzuim herkennen. En als er verzuim dreigt, hoe pak je als leidinggevende dit het beste aan? Dit traject is erop gericht om dreigend verzuim in een vroeg stadium te herkennen en daar adequaat mee om te gaan. Waarbij organisatiedoel eigen waarden en normen van manager en die van de werknemer de aandacht krijgen. Het traject duurt gemiddeld 3 gesprekken van een uur. Maar is uiteraard korter of langer te maken, afhankelijk van uw specifieke werksituatie.

Neem gerust contact met ons op de mogelijkheden te bespreken.