Als werkgever vindt u het belangrijk dat medewerkers hun talenten optimaal gebruiken, blijven groeien en hun vaardigheden op peil houden. Maar wat als u te maken heeft met een medewerker die niet op de juiste plek zit? Of wat doet, u wanneer een medewerker toe is aan een volgende stap in zijn of haar carrière? Anno nu werken we niet meer 40 jaar bij dezelfde werkgever. Daarnaast hangt de behoefte van ontwikkelen en (door)stromen op de arbeidsmarkt vaak af van de levensfase waarin iemand verkeerd. Dertigers hebben andere wensen, verlangens en vragen dan vijftigers.

Voor uw medewerkers is het gezond dat ze zichzelf blijven ontwikkelen en uitdagen. En dat komt ook uw organisatie ten goede! Mensen die met plezier aan het werk gaan en zich vitaal voelen verzuimen minder en leveren een positieve bijdrage aan de organisatie.

Dit doen we

Individuele coaching
Coaching is bedoeld voor die medewerker die meer uit zichzelf en zijn/haar huidige werk wil halen. Ook medewerkers die teveel werkstress ervaren hebben veel baat bij een individueel coachtraject. Het functioneren en de energiebronnen van de medewerker in zijn huidige functie staat voorop. Zoekt uw medewerker meer uitdagingen? Loopt uw medewerker vast in zijn werk? Heeft u het gevoel dat uw medewerker binnenkort uitvalt als gevolg van te veel werkdruk? We helpen de medewerker inzicht te krijgen in zijn of haar talenten, sterke punten, competenties en energiebronnen. We spiegelen en brengen patronen in beeld. Doordat we beschikken over vele verschillende methodieken en werkvormen bieden we coachtrajecten op maat. Met als belangrijk resultaat: met plezier en energie aan het werk!

Individueel loopbaantraject
Vraagt u of uw medewerker zich af of uw medewerker nog wel op de juiste plaats zit? Dan is een individueel loopbaantraject heel geschikt. Tijdens dit traject gaan we samen met uw medewerker uitzoeken waar zijn of haar kernkwaliteiten liggen. We geven inzicht in de vaardigheden, mogelijkheden en wensen van uw medewerker. Maar ook komen vragen aan de orde als: “wie ben ik? Wat kan ik met wat ik wil? Wat wil ik met wat ik kan?”. Wat zijn je energiebronnen? Al deze vragen worden beantwoord in ongeveer 6 gesprekken van ca. anderhalf uur. Met als belangrijk resultaat dat uw medewerker voldoende handvatten heeft een volgende stap te maken in zijn of haar loopbaan.

Werkwijze
Coaching is altijd maatwerk en afhankelijk van de persoonlijke situatie en de wensen van u en uw medewerker. In overleg met u en de medewerker maken we afspraken over het te volgend traject: vaststellen doelen en hoe deze na te streven, het aantal gesprekken, de terugkoppeling en de eindevaluatie. Het intakegesprek is geheel kosteloos en vrijblijvend.

Waarom SMART in Company

  • Maatwerk afgestemd op situatie en budget
  • Drijfverenonderzoek: zicht krijgen op energiebronnen en energievreters zowel op functie als op organisatieniveau. De manier om zelf weer de regie te nemen in je eigen loopbaan
  • Toegang tot mega vacaturezoekmachine waarmee je sneller zicht krijgt op nieuwe vacatures, bedrijven in jouw regio en wij het sollicitatieproces kan volgen en op maat kunnen begeleiden
  • Bewezen succesvolle begeleiding

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.

“Door de klik met de coach en de openheid tijdens de gesprekken kwam ik er snel achter dat ik veel uit het coachtraject kon halen. Ik voelde mij vrij om de problemen te benoemen en deze bespreekbaar te maken. Ik kreeg het vertrouwen dat het traject een positieve verandering teweeg zal brengen in de zaken waar ik bijna dagelijks tegen aan loop.”